Hoop op een beter leven - verbeeld door muziek, film, dans en zang

De Immigrant is een collage van prachtige nieuwe muziek, gecomponeerd door dirigent en componist Frans Vermeerssen en uitgevoerd door het 25-koppig Fries Project Orkest en het New Life Choir uit Groningen, vermengd met op de muziek gebaseerde filmbeelden, nieuwe urban dance choreografieën en speciaal voor deze voorstelling geschreven liedteksten.

De verhuizing van de paupers uit verschillende Nederlandse steden naar de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe in
het begin van de 19e eeuw, de trek vanuit Europa naar Amerika begin 20ste eeuw en de hedendaagse vluchtelingenstroom vanuit Syrië naar Europa: al eeuwenlang zijn mensen op zoek naar een beter bestaan in een ander land of ander deel van de wereld, ingegeven door armoede, hongersnood of oorlogs- en natuurgeweld.

Het Fries Project Orkest heeft dit thema aangegrepen voor het realiseren van een indrukwekkende voorstelling vol muziek, koorzang, dans en filmbeelden. Explore the North presenteert samen met het Noordelijk Film Festival de première van De Immigrant.

Kaarten en tijden

Kaartjes voor De Immigrant kosten € 9,75 (exclusief servicekosten) en zijn hieronder te bestellen vanaf maandag 28 oktober om 10:00 uur. De Immigrant is in Neushoorn Grote Zaal te zien op 10 november om 14:00 uur en om 16:00 uur. De speelduur is 60 minuten.

We presenteren De Immigrant in samenwerking met Het Noordelijk Film Festival. Het Noordelijk Film Festival  is ook te vinden in onze Stadskas op zaterdag 9 november, voor de prijsuitreiking van de Noorderkroon, het competitieprogramma voor noordelijk filmtalent.

De Immigrant is een productie van het Fries Project Orkest (FPO) in samenwerking met het New Life Choir o.l.v. Karoun Baghboudarian en Rani Elias, filmmaker Frits Boersma, Stichting X_YUSUF_BOSS en regisseur/tekstschrijver Roeli Walraven.